Mechanistic considerations of the NOx source and the reducing agent for lean NOx reduction over H-ZSM-5
Paper i proceeding, 2009

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

R. Matarrese

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 8th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC8, Brussels, Belgium, April 15-17, 2009

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05