Phase Characterisation of Ag/α-Al2O3 using NO2 as probe molecule
Paper i proceeding, 2008

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Hellman

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at 5th International Conference on Environmental Catalysis (5ICEC), Belfast, Northern Ireland, August 31 – September 3, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05