Phase Characterisation of Ag/α-Al2O3 using NO2 as probe molecule
Paper i proceeding, 2008

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Presented at 5th International Conference on Environmental Catalysis (5ICEC), Belfast, Northern Ireland, August 31 – September 3, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik