Novel Preparation Method for Ag/Al2O3 HC-SCR Catalysts
Paper i proceeding, 2008

Författare

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at 5th International Conference on Environmental Catalysis (5ICEC), Belfast, Northern Ireland, August 31 – September 3, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07