Theoretical characterization of NOx species on Ag/Al2O3
Paper i proceeding, 2007

Författare

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at 2007 Annual Meeting of COST action D41, Inorganic Oxides: Surfaces and Interfaces, Berlin, Germany, October 21-23, 2007

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05