The Influence of Surface Acidity on the Catalytic Reduction of NO2 under Lean Conditions.
Paper i proceeding, 2004

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Åsa Hildesson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the 11th Nordic Symposium on Catalysis, Oulu, Finland, May 23-25, 2004

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05