Influence of the Support Acidity on the Continuous Catalytic Reduction of NO under Lean Conditions
Paper i proceeding, 2003

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Presented at the 18th North American Catalysis Society Meeting, Cancún, Mexico, June 1-6, 2003

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05