Continuous Catalytic Reduction of NO under Lean Conditions - Influence of the Support Acidity
Paper i proceeding, 2002

Författare

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the EUCHEM Conference on Environmental Catalysis, Hindås, Sweden, November 27 - December 01, 2002

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik