Characterization of Atmospheric Parameters Using a Ground Based GPS Network in North Europe
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Borys Stoew

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

J. Meteorol. Soc. Japan

Vol. 82 1B 587-596

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07