SeMiFOT: The collection and analysis of subjective data
Rapport, 2009

Adaptive Cruise Control

Forward Collision Warning

Field operational test

subjective data

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07