Remarks on pulsed neutron activation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Håkan Mattsson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Anders Nordlund

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Kerntechnik

0932-3902 (ISSN)

Vol. 69 1-2 66-67

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06