Kinetic modeling of NOx storage and reduction using spatially resolved MS measurements
Paper i proceeding, 2011

Författare

Soran Shwan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

William Partridge

Jae-Soon Choi

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Presented at the 22st North American Catalysis Society Meeting (22th NAM), Detroit, USA, June 5-10, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07