Influence of hydrothermal ageing on NH3-SCR over Fe-BEA -Inhibition of NH3-SCR by ammonia
Paper i proceeding, 2012

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Radka Nedyalkova

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

John G. Korsgren

Jonas Jansson

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC9), Brussels, Belgium, August 29-31

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08