Improved hydrothermal stability of CuZSM-5 via modified synthesis procedure of the parent ZSM-5 zeolite
Paper i proceeding, 2005

Författare

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anna Carlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Edward Jobson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

International Workshop on Microporous and Mesoporous Materials as Catalytic Hosts for Fe, Cu and Co, Scheveningen-The Hague, The Netherlands, March 1-4, 2005

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08