Selective catalytic reduction of NOx over H-ZSM-5 under lean conditions using transient NH3 supply
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mikaela Wallin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Carl-Johan Karlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

6th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC6), Brussels, Belgium, October 22-24, 2003

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08