Selective catalytic reduction of NOx with NH3 over zeolite H-ZSM-5: Influence of transient ammonia supply
Paper i proceeding, 2002

Författare

Mikaela Wallin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Carl-Johan Karlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

EUCHEM Conference on Environmental Catalysis, Hindås, Sweden, November 27-December 1, 2002

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08