Dual pore zeolite system for NOx reduction in lean exhausts
Paper i proceeding, 2001

Författare

Thomas Holma

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Anders Palmqvist

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08