Selective oxidation of NO and iso-buthane in zeolites
Paper i proceeding, 2001

Författare

Thomas Holma

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Nanostructured Materials Made from Self-Assembled Molecules and Particles, Hindås, Sweden, January 7-10, 2001.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07