Iron deficiency among pregnant Pakistanis in Norway and the content of phytic acid in their diet
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Brunvand L

C Henriksen

Marie Larsson Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Gynecol. Scand.

Vol. 74 520-525

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05