Phytate reduction in brown beans (Phaseolus vulgaris L.)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Gustafsson Eva-Lotta

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Food Science

0022-1147 (ISSN)

Vol. 60 1 149-152, 156

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07