Samband mellan energieffektivisering och övergripande mål
Rapport, 2006

Författare

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-08