Samband mellan energieffektivisering och övergripande mål
Rapport, 2006

Författare

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Jonas Nässén

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energisystem