HPLC method for determination of inositol, tri-, tetra-, penta- and hexaphosphates in foods and intestinal contents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Raija Ahderinne

Göteborgs universitet

Journal of Food Science

0022-1147 (ISSN)

Vol. 51 547-550

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07