Dietary fibre - Determination and physiological effects. A study on ileostomy patients
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Scandinavian Journal of Nutrition/Naringsforskning

1102-6480 (ISSN) 1651-2359 (eISSN)

Vol. 27 37-80

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07