Analytical problems in the determination of dietary fibre.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1981

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Bo Hallgren

Göteborgs universitet

Kristina Hasselblad

Göteborgs universitet

Scandinavian Journal of Nutrition

Vol. 25 113-148

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07