TeleFOT/D4.7.1 Implications of Take-up
Rapport, 2011

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maria Alonso

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

P Hakonen

Satu Innamaa

Andrew May

Tracy Ross

Henar Vega

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08