Surface texture characterization of injection-molded pigmented plastics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

power spectral density

autocorrelation function

photometric stereo-method

surface texture

fractals

profilometry

Författare

Ingrid Arino

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ulf Kleist

Gustavo Gil Barros

Per-Åke Johansson

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Polymer Science and Engineering

Vol. 44 9 1615-1626

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07