Waste in construction projects: call for a new approach
Rapport, 2007

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

ISBN

978-91-976181-7-5

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15