Waste in construction projects: call for a new approach
Rapport, 2007

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Björkman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

ISBN

978-91-976181-7-5