Kinetic modeling of NOx storage and reduction using spatially resolved MS measurements
Paper i proceeding, 2011

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys

William Partridge

Jae-Soon Choi

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Presented at the AVL Advanced Simulation Technologies User Conference 2011 Graz, Austria, June 28-30, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07