Kulturarvsdialog : IT-stöd för reflektion om samtid och framtid : slutrapport
Rapport, 2004

Kulturarv

Virtuell verklighet

Informationsteknik

Författare

Rolf Källman

Susanne van Raalte

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06