Promoting methane oxidation: Effect of catalyst composition and transient operation
Licentiatavhandling, 2013


Författare

Sheedeh Fouladvand

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Mechanisms behind sulfur promoted oxidation of methane

Physical Chemistry Chemical Physics,; Vol. 15(2013)p. 8648-8661

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Methane oxidation over Pd supported on ceria–alumina under rich/lean cycling conditions

Topics in Catalysis,; Vol. 56(2013)p. 410-415

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06