Analysis of Combined Power Systems. General description of software
Rapport, 2006

The document describes a simulation program for statistical analys of power balance in an electric grid with wind and solar as power producers.

Författare

Ingemar Mathiasson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06