Effects of cobalt intergranular segregation on interface energetics in WC-Co
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mikael Christensen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Acta Materialia

Vol. 52 2199-

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07