Shallow water wave modelling using a high-order discontintuous Galerkin method.
Paper i proceeding, 2003

Författare

Claes Eskilsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Spencer J. Sherwin

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Proceedings of the sixth International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation

518-522
3-540-40127-X (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

3-540-40127-X

Mer information

Skapat

2017-10-08