The interaction of large and high-speed vessels with the environment in archipelagos - Final report.” SSPA Research Report No 122
Rapport, 2003

Författare

Björn Allenström

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Li Eriksson

Claes Eskilsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Björn Forsman

Hans Hanson

Jessica Johansson

Lasse Johansson

Michael Leer-Andersen

Ulrika Svensson

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-86532-35-9

Mer information

Skapat

2017-10-07