Single electron tunneling in ultrasmall tunnel junctions
Doktorsavhandling, 1990

Coulum blockade

multi-junction structures

SET oscilliations

Författare

Per Delsing

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-509-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 752

Mer information

Skapat

2017-10-08