Multivariate calibration of near infrared reflectance data from food products : experimental design, linearization and applications
Doktorsavhandling, 1990

principal component regression (PCR)

Selection of calibration samples

nonlinear calibration

sensory analysis

linearization

multivariate calibration

locally weighed regression (LWR)

heating temperature of meat

peas

calibration sample selection algorithms

multiplicative scatter correction (MSC)

Författare

Tomas Isaksson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

ISBN

91-7032-527-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 765

Mer information

Skapat

2017-10-08