Framtidsanalyser av miljöprestanda
Kapitel i bok, 2011

Författare

Ted Martin Hedesström

Göteborgs universitet

Ulrika Lundqvist

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Anders Biel

Göteborgs universitet

Hållbar utveckling - från risk till värde / L. G. Hassel, L.-O. Larsson & E. Nore (red.)

65-72

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

ISBN

978-91-44-07532-7

Mer information

Skapat

2017-10-06