Molecular clouds and star formation in galaxies
Doktorsavhandling, 1990

molecular radio lines

interstellar medium

Early type galaxies

galaxy kinematics and dynamics

spiral galaxies

Författare

Tommy Wiklind

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7032-492-1

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 196

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 741

Mer information

Skapat

2017-10-06