Numerical simulation of plastic localization
Doktorsavhandling, 1990

non-associated plastic flow

non-uniqueness

bifurcation

remeshing

strain-softening

adaptivity

Plasticity

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0914531-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 743

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 90:5

Mer information

Skapat

2017-10-07