Modelling of packed bed distillation column
Doktorsavhandling, 1991

experimental validation

quality control

distributed parameter

Hankel norm

modelling

Distillation

model reduction

heat transfer

inferential measurements

least squares

momentum

Författare

Anders Karlström

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-556-1

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 211

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 786

Mer information

Skapat

2017-10-08