On the acquisition, analysis and display of echocardiographic image sequences
Doktorsavhandling, 1991

motion detection

graphical modelling

ultrasonic imaging

wall motion analysis

three-dimensional reconstruction

image sequence analysis

spatio-temporal filtering

Echocardiography

left ventricular function

time-varying image analysis

Författare

Tomas Gustavsson

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-567-7

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 209

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 791

Mer information

Skapat

2017-10-07