Fluid dynamics and heat transfer in fluidized beds - with applications to boilers
Doktorsavhandling, 1991

particle concentration

bed expansion

fluidized beds

non-slugging

fluidized bed boilers

tubes

fluid dynamics

fluidization regimes

bottom bed

internals

heat transfer

modelling

Författare

Filip Johnsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7032-580-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 804

Mer information

Skapat

2017-10-07