The circular dichroism of DNA-ligand systems
Doktorsavhandling, 1992

10-phenathroline)

transition moments

induced circular dichroism

methylene blue

optical activity

circular dichroism

6-diamidino-2-phenylindole

Ru(1

calculation of circular dichroism

4'

DNA ligand

DNA

Författare

Reidar Lyng

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7032-679-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 843

Mer information

Skapat

2017-10-06