Cemented carbide
Patentansökan, 2004

Författare

Susanne Norgren

Mikael Christensen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

0401037-7

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysik