The influence of process-induced defects on electrical properties of silicon junctions
Doktorsavhandling, 1992

tunneling

silicon emitter junctions

discrete conductance fluctuation

shallow doping

deep-level transient spectroscopy

Författare

Gert I. Andersson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-675-4

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 226

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 844

Mer information

Skapat

2017-10-08