Management: An advanced introduction
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Lars Strannegård

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789144093284