The practice and the discipline: An introduction to “management”
Kapitel i bok, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Lars Strannegård

Management: An advanced introduction

17-35

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789144093284

Mer information

Skapat

2017-10-10