Screenness and organizing: Sociomaterial practices in mediated worlds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

VINE

0305-5728 (ISSN) 1474-1032 (eISSN)

Vol. 43 1 4-21

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10