Sound, silence, music: Organizing audible work settings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Culture and Organization

1475-9551 (ISSN) 1477-2760 (eISSN)

Vol. 19 1 22-41

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10