The economic valuation and commensuration of cultural resources: Financing and monitoring the Swedish culture sector
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Valuation Studies

2001-5992 (ISSN)

Vol. 1 1 51-81

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10