Out of Flatland : applications of Wess-Zumino-Witten models to string theory Måns Henningson
Doktorsavhandling, 1992

elementary praticle theory

Wess-Zumino-Witten model

string theory

Författare

Måns Henningson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

ISBN

91-7032-718-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 862

Mer information

Skapat

2017-10-06